come to the fore

  1. Fiil açığa çıkmak
  2. Fiil tanınmak
  3. Fiil ün salmak
  4. Fiil ilerlemek
  5. Fiil temayüz etmek
  6. Fiil sivrilmek
yakın geçmişte ün kazanmış olmak Fiil