come unstuck

  1. (yapışık şey) ayrılmak, çözülmek,
    argo müşkülât çekmek.
gerçekleşmemek Fiil