come within

  1. (a) yetkisine girmek.
    That doesn't come within my duties: O benim görevim değil. (b) kapsamına/tarif şümulüne girmek.
…e ramak kalmak Fiil
…den kılpayı kurtulmak Fiil
neredeyse … olmak Fiil
az kalsın … olmak Fiil
…in eşiğine gelmek Fiil
…i kılpayı kaçırmak Fiil
kıl payı kalmak Fiil
erişilebilir bir uzaklığa gelmek Fiil
görevi olmak Fiil
bir maddenin kapsamı içine girmek Fiil
kazai yetki kapsamı içinde olmak Fiil
bir anayasanın çerçevesi içine girmek Fiil
kanun hüküm kmülerine girmek Fiil
kanun hükümlerine girmek Fiil
bir mahkemenin yetki alanına girmek Fiil
(Br) İçişleri Bakanlığı yetkisi alanına girmek Fiil
kanunun alanına girmek Fiil
normal görevler kapsamına girmek Fiil
kanun kapsamına girmek Fiil
kanunun kapsamı içine girmek Fiil
kanuni kapsamı içinde olmak Fiil
sözleşme şartları dahilinde olmak Fiil
bir sözleşmenin kapsamı içine girmek Fiil