comment that

  1. Fiil yorumunu yapmak
  2. Fiil yorumunda bulunmak
  3. Fiil görüşünü bildirmek
  4. Fiil fikrini belirtmek
  5. Fiil açıklamasını yapmak