common appendant

  1. bir kiracının sahip olmadığı
  2. ancak aynı malikâne sınırı içinde bulunan arazide davarını otlatma hakkı (zamanaşımından elde edilen bir haktır