common form

  1. bir vasiyetnamenin
  2. söz konusu vasiyetnamede vasiyeti tenfiz memuru diye adı geçenin tanıklığı ile vasiyetnamenin iptali
  3. kabul edilen şekil
(Br) adi vasiyetname formu