common nuisance

  1. umum için zararlı olan fiiller
  2. kamunun güvenliği için zararlı veya ahlak ve medeni hukuka aykırı olan vesair suretle kamuya zarar veren fiiller
  3. umumi huzur bozma