common ownership

  1. İsim, Medeni Hukuk paylı mülkiyet
  2. müşterek mülkiyet
  3. ortak mülkiyet
  4. arazi ortak mülkiyeti
  5. bu durumda ortaklardan hiçbiri toprağın belirli bir kısmına sahip değildir
  6. arazi üzerinde müşterek mülkiyet
arazi üzerinde müşterek mülkiyet