common pasture

köyün ortak çayırında koyunları otlatmak Fiil