commonwealth day

  1. 24 Mayıs, Kraliçe Viktoryanın doğum günü. İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinde resmî tatil. (Eskiden

    Empire Day denilirdi).