commonwealth preference

  1. İngiliz Milletler Topluluğu için öncelikli gümrük tarifesi.