companion star

  1. companion ile ayni anlama gelir. çift-yıldızlardan daha sönük olanı. (bkz: primary ) (12 b).