1. İsim kamber
 2. İsim, Din ve İnanç sahabe
 3. arkadaş, ahbap, yoldaş.
  life companion: hayat arkadaşı.
  travelling companion: yol arkadaşı.

  a close/faithful companion: yakın/sadık arkadaş.
 4. eş, refik, eşlik/refakat eden kimse.
  I worked as a companion to an old princess.
 5. elkitabı, rehber.
  the Motorist's companion .
 6. en küçük rütbeli şövalye.
 7. companion star ile ayni anlama gelir. çift-yıldızlardan daha sönük olanı. (bkz: primary ) (12 b).
 8. Denizcilik (a) kaporta, merdiven üstündeki yağmurluk/güneşlik, (b) gemi içindeki merdiven.
 9. değersiz kimse.
 10. eşlik/arkadaşlık yapmak, refakat etmek.
eshab İsim, Din ve İnanç
yol arkadaşlığı İsim
ashab İsim, Din ve İnanç
free lance (3). İsim
refakatçi hanım
hayat arkadaşı
can yoldaşı
refakatçi
yol arkadaşı
silah arkadaşı
kılavuz
silah arkadaşı
bir şeyi tamamlayan parça
companion ile ayni anlama gelir. çift-yıldızlardan daha sönük olanı. primary (12 b).
yardımcı kitap