company seniority

  1. (Br) şirket kıdemi
  2. (US) şirketteki kıdemlilik süresi
  3. şirket kıdemi