complimentary copy

  1. (dergi) ücretsiz nüsha
  2. propaganda sayısı
  3. (dergi) parasız nüsha