compromise someone's health

  1. Fiil birinin sağlığını tehlikeye atmak
  2. Fiil birinin sağlığına zarar vermek