compromise your principles

  1. Fiil ilkelerinden taviz vermek
  2. Fiil ilkelerine aykırı davranmak
  3. Fiil prensiplerinden taviz vermek
  4. Fiil prensiplerine aykırı davranmak