concentration area

pazarlama çabasının belli bir coğrafi bölge üzerinde yoğunlaştırılmasını ifade eden reklamcılık deyimi