consciousness

 1. İsim, Psikoloji bilinçlilik
 2. İsim, Psikoloji bilinç, bilinçlilik, şuur: algı ve bilgilerin anlıkta duru ve aydınlık olarak izlenme süreci.
 3. İsim idrâk, anlayış, akıl.
 4. İsim (a) duyuş, duyma, his, (b) farkında olma, bilme, sezme, seziş.
  consciousness of wrongdoing: yaptığı
  fenalığın farkında olma.
  consciousness that all is not well: felaket önsezisi, fena haber alacağını önceden sezme.
 5. İsim uyanıklık, ayıklık, kendine malik olma.
  to lose consciousness: kendini kaybetmek, bayılmak.
  to
  regain consciousness: kendine gelmek, ayılmak.
ayılmak, kendine gelmek.
bilinç kaybı
sınıf bilinci: mensup olunan toplumsal sınıfın özellik, kimlik ve isteklerinin kavranması ve durumlarının
iyleşmesine yönelik dayanışma duygusu.
İsim
ortak bilinç
kolektif bilinç İsim, Psikanaliz
topluluk bilinci
tüketici bilinci
maliyet bilinçliliği
yan-bilinç: herhangi bir anda bilincin/dikkatin yoğunlaştığı konu dışında olan fakat farkına varılan olay(lar).
bilinçini yitirmek Fiil
bayılmak Fiil
dalmak Fiil
bilinç eşiği
milli bilinç
bayılmıştı , şimdi açılmak lıyor
kendine gelmek Fiil
kendine gelmek Fiil
toplumsal bilinç
bilinç akımı, sürekli bilinçli olaylar dizisi.