consent judgment

  1. İsim tarafların anlaşmalarına uygun olarak verilen karar
rıza üzerine karar İsim, Hukuk