consider someone to do something

  1. Fiil birini birşey yapıyor olarak kabul etmek
  2. Fiil birini birşey yapıyor olarak addetmek
  3. Fiil birini birşey yapıyor olarak görmek