consistent practice

sağlam ticari örf ve âdetlere uygun