continuous crime

  1. mütemadi suç (tek bir kaza dairesi içinde işlenmemiş suç