continuously

  1. Zarf aralıksız
  2. Zarf mütemadiyen
  3. devamlı bir şekilde, sürekli olarak, biteviye, aralıksız olarak.
vızıldamak Fiil
sapır sapır dökülmek Fiil
vırıldamak vırıldanmak Fiil
itiştirmek Fiil
kademesiz vites kutusu (KVK) İsim, Ulaşım
devamlı işi olmak Fiil