convention on the law applicable to contracts for the international sale of goods

  1. İsim, Uluslararası Hukuk Uluslararası Satışı Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşme