convey away

  1. Fiil devir ve temlik etmek
  2. Fiil terk etmek
  3. Fiil temlik etmek