1. makul olmak, sükûnet bulmak, sinirleri yatışmak, sakinleşmek, soğumak.
    cool-off period: bekleme süresi, intizar devresi.