cooling-off period

(grev kanunu) gevşeme süresi
fikir değişikliği yapmak için tanınan süre
(Br) bir hayat sigortasının kabul edilmesinden sonra poliçe sahibinin fikrini değiştirerek sigortayı
iptal edebileceği 14 günlük süre