corporeal property

  1. maddi mallar
  2. gözle görülebilen ve elle tutulabilen şeyler