correct an amount

  1. Fiil bir hesap tutarını düzeltmek
  2. Fiil hesap tutarını düzeltmek