council jumbo

  1. Jumbo Konsey (Avrupa Topluluğu'nun çeşitli konseylerine üye bakanların bir araya geldiği Konsey toplantılarına verilen ad