council of war

  1. İsim harp meclisi.
  2. İsim belirli bir hususta izlenecek hareket hattını tespit için toplanan kurul.
Savaş Malullerinin Tıbbi Tedavileri Maksadıyla Avrupa Konseyine Üye Ülkeler Arasında Değişimine Dair Anlaşma İsim, Uluslararası Hukuk