council of war

  1. Noun harp meclisi.
  2. Noun belirli bir hususta izlenecek hareket hattını tespit için toplanan kurul.
Savaş Malullerinin Tıbbi Tedavileri Maksadıyla Avrupa Konseyine Üye Ülkeler Arasında Değişimine Dair Anlaşma Noun, International Law