1. (yüksek sesle ve sıra ile saymak, sayarak eşit gruplara ayrılmak (Ekseriya askerlikte emir şeklinde kullanılır).

    count off in fours from the left : Soldan sayarak dörder dörder ayrıl.
soldan sağa saymak Fiil, Askerlik