count palatine

  1. İsim Mukaddes Roma Germen İmparatorluğunda (a) yüksek rütbeli yargıç, (b) kendi arazisi üzerinde hükümdar yetkisini haiz kont.
  2. İsim İngiltere ve İrlandada kendi kontluğunda hükümdar yetkisi olan kont.