count the noses

  1. Fiil tahmin edilen olumlu oyları saymak
  2. Fiil bir yerde hazır bulunanları saymak