county college

  1. lise: İngilterede 1944 eğitim yasası ile kurulan ve 15-18 yaşlarındaki çocukların devam zorunda oldukları okul.