course of action

tutulacak yolun planını çizmek Fiil
bir hareket tarzı planlamak Fiil
kendine belli bir hal çaresi saptamak Fiil
bir hareket tarzı önermek Fiil
bir davranış şekli benimsemek Fiil
birine belli bir hareket tarzını zorla benimsetmek Fiil