vergi davası İsim
bir davayı mahkeme dışında halletmek Fiil
bir dava konusunda mahkeme dışında anlaşmaya varmak Fiil
adalete sevketmek Fiil
bir davayı mahkemeye sunmak Fiil
dava konusu
mahkemedeki dava ile ilgili belgeler İsim
mahkemede bir deneme davasına bakmak Fiil
bir davayı bir üst mahkemeye havale etmek Fiil
davayı bir üst mahkemeye havale etmek Fiil
mahkeme de davayı kaybetmek Fiil
mahkemede davayı kaybetmek Fiil
bir davayı yeniden gözden geçirilmek üzere alt derecedeki bir mahkemeye geri göndermek Fiil
bir davayı mahkeme dışında halletmek Fiil
bir ihtilafı mahkemeye götürmek Fiil
vakayı mahkemeye havale etmek Fiil
ihtilafı mahkemeye götürmek Fiil
davanın başka bir mahkemeye havalesi