1. gizlenmek amacıyla kullanılan kendi adından başka bir ad
  2. gizlenmek amacıyla kullanılan , kişinin kendi adından başka bir ad