create social unrest

  1. Fiil toplumun huzurunu kaçırmak
  2. Fiil sosyal huzursuzluk yaratmak
  3. Fiil toplumsal huzursuzluk yaratmak