1. İsim, Medeni Hukuk alacak
 2. İsim, Eğitim kredi
 3. Sıfat, Eğitim kredili
 4. İsim güven, itimat, inanma.
  a witness of credit: güvenilir bir tanık.
 5. İsim saygınlık, itibar, şeref, şöhret, şeref/itibar sağlayan şey.
  be a credit to: -e şeref/övünç kaynağı
  olmak.
  He is a credit to his school: Okulunun övünç kaynağı/medarı iftiharıdır.
  gain credit: güven/itimat sağlamak, şeref/itibar kazanmak.
  get credit for … : …'den dolayı şeref kazanmak, vazifesini yüzakı ile yapmak.
 6. İsim hak tanıma, hakkını teslim etme, bir şeyin bir kimseye/kuruma ait olduğunu kabul ve tasdik etme.
  give
  credit for: saygı göstermek, hakkını teslim etmek.
  Although the invention was mine, I was given no credit for it.
  I gave him credit for more skill: Onu daha hünerli sanmıştım.
  I credited him/I gave him credit for more intelligence: Onu daha zeki zannederdim.
 7. İsim, Eğitim (a) öğrenim değeri: bir kursun başarıyla bitirilmesiyle kazanılan hakkın nicel ifadesi.
  to gain credit:
  dersi başarı ile bitirmek.
  He gained credits in chemistry and biology. (b) öğrenim ödencesi: yüksek öğrenim yapan öğrencilere devlet veya kamu kuruluşlarınca verilen ödünç para, (c)
  credit hour ile ayni anlama gelir. devam saati: bir yarıyıl boyunca bir derse ayrılan haftalık ders saati.
 8. İsim borç vadesi.
  90 days credit. Our shop allows people 6 months' credit.
 9. İsim güven, emniyet.
 10. İsim kredi, borcu vaktinde ödeme yeteneği.
  Your credit is good.
  credit agency: kredi ajansı,
  tüccarların/müşterilerin kredi durumu hakkında istihbarat yapan kurum.
  credit manager: kredi işlerini düzenleyen yönetmen.
  credit rating: kredi değerlendirmesi, bir kimsenin kredi durumu.
  give credit: kredi açmak.
  letter of credit: akreditif.
 11. İsim alacak, matlup.
  He has an outstanding credit of $60: Onun $60 alacağı var.
 12. İsim (muhasebecilikte) (a) alacak, matlup, ödenen para.
  credit and debit: alacak ve borç, matlup ve
  zimmet.
  credit balance: alacak tutarı, matlup bakiyesi.
  credit entry: alacak kaydı, matlup maddesi. (b) ödemeler toplamını gösteren sütun, bilânçonun alacak/ödemeler sütunu.
  the credit side of the account: hesabın alacaklar kısmı.
 13. Geçişli Fiil saygı/itibar göstermek, hakkını teslim etmek.
  It does credit him: Bu ona şeref verir/bu onun lehine
  kaydedilecek bir şeydir.
 14. Geçişli Fiil (muhasebe) alacaklandırmak, (namına) alacak kaydetmek, alacak/matlup/kredi hanesine yazmak.
  $600 has
  been credited to your account.
Tahsilat daireleri ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri (NACE kodu: 82.91) İsim, Sanayi ve Zanaatler
kredi risk primi İsim, Bankacılık
kredi temerrüt takası İsim, Bankacılık
kredili işlem İsim, Bankacılık
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) İsim, Eğitim
kredisini kaybetmek Fiil
itibarını kaybetmek Fiil
itibarını tehlikeye düşürmek Fiil
itibarını bozmamak Fiil
halkın gözünde itibarıni kaybetmek Fiil
Diğer kredi verme faaliyetleri (NACE kodu: 64.92) İsim, Sanayi ve Zanaatler
kredi limitini aşmak Fiil
kredisınırını aşmak Fiil
itibarını yeniden elde etmek Fiil
kredisini zorlamak Fiil
kredi sınırını aşmak Fiil
kredi şartlarını sıkmak Fiil
kredi kartı limitini aşmak Fiil, Bankacılık
kredi kartı limitini geçmek Fiil, Bankacılık
(a) (bir kimsenin) yararına/çıkarına/lehine.
It is the king's credit that he opposed the establishment
of a military government. (b) (bir kimse) adına/namına, (bir kimseye) ait.
She's not yet 30 years old, and already she has 5 books to her credit (=she's written 5 books).
kabul kredisi (bir bankanın kendi üzerine keşide edilen bir poliçeyi kabul edeceğini taahhüt etmesi ile sağlanan kredi
ilave kredi
zirai kredi
tarımsal kredi
tarım kredisi
silahlanma kredisi
yalnız borçlunun imzasına dayanan kredi
kabul kredisi
bütçe kredisi
lombard kredisi
finansman kredisi
emtia kredisi
tüketici kredisi
kasa defterinde banka hesabına ödenen veya bir hesaptan çekilen nakdin kaydı
kredi yaratmak Fiil
müşteri kredisi
ertelenmiş krediler
iskonto kredisi (senedin ödenmesi durumunda sorumlu olması kaydıyla , bankanın senet iskontosu yolu ile
müşterisine senet bedelinin belli bir oranı ka
belgeli itibar kredisi
belgeli itibar kredisi
akreditif
vesikalı kredi
rambursman kredisi
belirlenen süre içinde hesapta tutulan ortalama bakiye üzerinden hesaplanan
çek hesapları komisyon ücretini karşılayan bir kontra hesap
ucuz kredi
krediden yararlanmak Fiil
(US) vergiden muaf meblağ
puantaj
(Br) bir ya da daha çok çocuğu olan düşük gelirli ailelere sosyal güvenlik ödemesi
tarım kredisi
birinci sınıf kredi
sabit kredi
sabit faizli kredi
dondurulmuş kredi
yeni alınan kredi
bloke kredi
bankalardaki hesapların borçlu bakiyelerinin
genelde başka ülkelerdeki sahiplerine ödenmesinin hükümetçe durdurulması
işlemez hale getirilmiş kredi
(tanık) inanılabilirlik
teminatlı kredi
köprü kredisi
konut kredisi
şahsi kredi
sanayi kredisi
taksitli kredi İsim, Bankacılık
taksitli satışlarda satıcının alıcıya tanıdığı vade İsim
ara kredi
orta vadeli kredi
yatırım kredisi
krediyi serbest bırakmak Fiil
yerel kredi
uzun vadeli kira
uzun vadeli kredi
(Br) poliçe çekilerek sağlanan kredi
ticari kredi
emtea kredisi
otomobil kredisi
teminatsız kredi
kredi hesabı bakiyesini aşma
aşırı kredi verilmesi
sınırlı kredi
üretim kredisi
proje kredisi
yeniden organize olma kredisi
reeskont kredisi
yeniden iskonto kredisi
(US) tüketici kredisi
otomatik olarak yenilenen kredi
(US) karşı akreditif
kredi sağlamak Fiil
selektif kredi
kısa vadeli kredi
ek kredi
yedek kredi
Uluslararası Para Fonu tarafından üye ülkelere belirli bir süre içinde kullanılmak üzere verilen kredi
destek kredisi
başlangıç kredisi
sterlin ile açılan akreditif
ardiye kredisi
kısa vadeli müşteri kredisi
krediden fazla çekmek Fiil
abonman kredisi
destekleme kredisi
teminat kredisi
az miktardaki kredi
swıng kredisi
konsorsiyum kredisi
vergi kredisi
(US) vergi indirimi (vergi istisna , muafiyet ve imtiyazları ile ilgili yatırımlar için özellikle yabancı
yatırımcılara tanınan indirim
ara kredi
geçici kredi
bağlı kredi
krediyi kısmak Fiil
bir televizyon ya da film programında yöneticiler ve sanatçılar listesi
satıcı kredisi
krediyi tehlikeye düşürmek Fiil
bir projeye bağlı olmayan kredi
koşulsuz kredi
kullanılmış kredi
kredinin verileceğini müşteriye bildirme
alacaklı hesabı
kredi incelemesi
kredi almak için başvuran kişi
kredi başvurusu
yardımlaşma derneği
alacak bakiyesi İsim, Muhasebe
kredi üzerine çekilen poliçe
kredi kayıt bürosu İsim, Bankacılık
kredili satın alış
kredi tavanı
kâğıt paraların tedavülü
kâğıt paranın tedavülü
kredi taahhüdü
kredi kurulu
kredi şartları İsim
kredi kontrolü
kredi bunalımı
kredi daralması İsim, Ekonomi
kredi müşterisi
veresiye müşteri
krediler şubesi İsim
kredi mekanizmaları İsim
kredi öğesi
kredi giderleri İsim
kredi masrafı
kredi uzmanı
kredi genişlemesi
kredi dosyaları İsim
kredi dosyası İsim
banka kredilerini kısıtlayarak tedavüldeki para miktarını kontrol etme hare
banka kredilerini ciddi bir şekilde kısıtlayarak tedavüldeki para miktarını denetleme hareketi
kredi garantisi
kredi belgesi
kredi sigortası (alacakların tahsil edilememesine karşı
kredi kalemi
kredi listesi
kredi verilebilecek müşteriler listesi
kredi işlerini düzenleyen memur
kredi yönetimi
kredi bildirim belgesi
kredi muameleleri İsim
kredi deplasmanı
kredi değerlendirmesi
kredi reytingi
bir kimsenin itibarı hakkında toplanan istihbarat raporu
kredi koşulları İsim
kredi kısıtlaması
kredili satış
kredi politikası durumu
kredi itibarı
kredi istihbarat raporu
krediyi uzun vadeli yayma
kredi sağlama
kredi tedariki
kredi azlığı
kredi dilimi
kredi transferi
hesap sahipleri lehine devir
kredi kullanma
kredi hacmi
kredi vermeyi onaylama
kredibilite