critical angle of attack

  1. critical angle ile ayni anlama gelir. dönüşül saldırış açısı.