cross multiply

  1. Geçişsiz Fiil çapraz çarpmak: bir kesrin payını öbürünün paydası ile çarparak iki çarpım elde etmek.