birşeyi silmek Fiil
birşeyin üzerini çizmek Fiil
birşeyi birşeyden çıkarmak Fiil
birşeyi birşeyden silmek Fiil