cruel and unusual punishment

  1. işkence veya barbarlık teşkil eden mutat olmayan ceza
  2. işkence veya barbarlık teşkil eden ceza