sulu gözlü: en ufak sebeple ağlayan kimse. İsim
mızmız, herşeyden şikâyet eden kimse. İsim