crystallite

  1. İsim kırılcacık, kristalit: volkanik kayalarda görülen küçük kristaller.
    crystallitic: kırılcasal.