1. İsim mevcut hissedarların bedelsiz olarak ihraç edilecek hisse senetlerinden salın almaya hak kazanmları şartıyla
    satışa sunulan hisse sentleri