cumulative contract

  1. bir tarafın yükümlülüğüne karşılık ve onun sebebini oluşturan akit
  2. bir tarafın yükümlülüğü diğer tarafın yükümlülüğüne karşılık ve onun nedenini oluşturan akit